Vad är laser och hur går behandlingen till?

Vad är laser?

Namnet Laser är en akronym och står för:

L - Light

A - Amplification by

S - Stimulated

E - Emission of

R - Radiation

 

Den första lasern tillverkades i början av 1960-talet i USA. Ganska snart upptäckte man att laserljuset hjälpte till med sårläkning. Efter detta har många olika användningsområden studerats och över 3000 artiklar publicerats i medicinsk litteratur.

Laserljusets påverkan i kroppen är ganska komplicerad men enkelt uttryckt så tillför laserljuset extra energi till kroppens celler som gör att cellerna orkar med extrauppgifter som tex att läka ett sår. Laserljuset stimulerar även immunförsvaret, ökar blod- och lymfcirkulationen samt påverkar utsöndringen av tex endorfiner och prostaglandiner som påverkar smärttillstånd samt minskar inflammation i vävnad.

 

Vill du veta mer finns ytterligare information på Svenska Laser-Medicinska Sällskapets hemsida www.slms.org. Klicka på "Laser som läker".

Hur går behandlingen till?

Bra att tänka på inför behandling:

  • lugn omgivning, helst avskildhet
  • jag behöver tillgång till eluttag
  • använd inga starkt doftande tvålar, parfymer eller oljor

 

För djurägare:

  • det underlättar om djuret är borstat, rent och torrt. Detta är speciellt på vintern och i samband med pälsfällning/-sättning.
  • spraya inte med insektsmedel e dyl före behandlingen
  • behöver även hjälp att hålla djuret av någon som djuret känner sig trygg med

Vid första besöket börjar jag med att ta reda på var problemet sitter, när det uppstod, diagnos från läkare etc, påverkan på dagligt liv, smärta/smärtskattning mm. Dessutom får du berätta om du äter några mediciner eftersom vissa mediciner kan påverka behandlingen.

Själva behandlingen tar ca 1 - 60 minuter beroende på vilken typ av problem som ska behandlas och är helt smärtfri.

 

Efter behandlingen går vi igenom vad man ska tänka på för att underlätta läkningsprocessen samt bokar eventuellt återbesök.

 

Allt journalförs för att säkerställa bästa behandlingsresultat.

Copyright © All Rights Reserved